واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

این سامانه متعلق به نمایندگی رسمی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس است. خدماتِ این واحد شامل اخذ پذیرش دانشگاه EMU و بورسیه برای داوطلبان ایرانی رایگان است.

داوطلبان ایرانی که جهت تحصیل در قبرس، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی اَرشد و داروسازی بصورت مستقیم از طریق این سامانه اقدام به اخذ پذیرش نمایند، مشمول دریافتِ بورسیّه  50 درصدی دانشگاه EMU برای کلّ دوران تحصیل در قبرس می شوند. ( داروسازی بورسیه 50% ، 25% و 0% ) ، (پزشکی بدون بورسیه)

ما از موسسات اعزام دانشجو و همچنين دانشجويان هزينه اي جهت اعطاي پذيرش و بورسيه دريافت نميكنيم اگر موسسات از دانشجويان و داوطلبان هزينه اي دريافت كنند ما مسئوليتي درباره اين موضوع نداريم.

http://www.emu-edu.com/files/up/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20EMU%20-%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3.jpg

مدارک خود را به این ایمیل ارسال کنید ، پیغام اتوماتیک و نامه پذیرش به شما ایمیل خواهد شد:info@emu-edu.com

سرویس حمل و نقل رایگان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

 

 

 

دانشگاه EMU با برقرار کردن سرویس های حمل و نقل رایگان در 5 مسیر شهری رفت و آمد را برای دانشجویان ساکن خارج از دانشگاه ساده کرده است. اتوبوس های دانشگاه همچنین بصورت هماهنگ با زمانبندی درسی دانشگاه در داخل دانشگاه همواره در حال حرکت است و در مقابل تمام خوابگاه ها دارای ایستگاه است. دانشجویانِ ساکن در داخل و یا خارج از دانشگاه می توانند به راحتی با توجّه به زمانبندی ارائه شده و شماره های اتوبوس ها از سرویس های رایگان دانشگاه در تمامِ طول سال بهره مند شده و از این خدمات لذت ببرند. همچنین دانشگاه EMU خدمات حمل و نقل را برای اردو ها و مراسم و مهمانی های مختلف که هماهنگ با دانشگاه باشند تامین می کند.

قسمت پرسش و پاسخ. سوال خود را بپرسید


Imariatry
Note that the mediastinum is displaced to the left. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis tadalafil affects Fmpodd Birvkg Costo Cialis In Italia Cialis Amoxicillin Clavu Taqfdt Dosis De Propecia https://newfasttadalafil.com/ - Cialis