واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

این سامانه متعلق به نمایندگی رسمی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس است. خدماتِ این واحد شامل اخذ پذیرش دانشگاه EMU و بورسیه برای داوطلبان ایرانی رایگان است.

داوطلبان ایرانی که جهت تحصیل در قبرس، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی اَرشد و داروسازی بصورت مستقیم از طریق این سامانه اقدام به اخذ پذیرش نمایند، مشمول دریافتِ بورسیّه  50 درصدی دانشگاه EMU برای کلّ دوران تحصیل در قبرس می شوند. ( داروسازی بورسیه 50% ، 25% و 0% ) ، (پزشکی بدون بورسیه)

ما از موسسات اعزام دانشجو و همچنين دانشجويان هزينه اي جهت اعطاي پذيرش و بورسيه دريافت نميكنيم اگر موسسات از دانشجويان و داوطلبان هزينه اي دريافت كنند ما مسئوليتي درباره اين موضوع نداريم.

http://www.emu-edu.com/files/up/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20EMU%20-%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3.jpg

مدارک خود را به این ایمیل ارسال کنید ، پیغام اتوماتیک و نامه پذیرش به شما ایمیل خواهد شد:info@emu-edu.com

کتابخانه دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

 

 

ماموریت:

 

 

هدف کتابخانه دانشگاه EMU قبرس، به واسطه مجموعه وسیع موجود در کتابخانه و خدماتی که فراهم کرده است، حمایت از فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه، تأمین نیازهای دانشجویان و اعضای هیئت علمی در برنامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی آنها و کمک به افزایش دسترسی به اطلاعات برای تمام جامعه دانشگاه مدیترانه شرقی و نیز عموم مردم می باشد.

 

 

چشم انداز:

 

 

کتابخانه دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس، برای بهبود مداوم عملکردش به عنوان یک پشتیبان فعال و ارائه دهنده یک روند دانشجو محور، نوآورانه و مؤثر در دانشگاه، و به عنوان یک عنصر ضروری در فرآیند علمی مبتنی بر این روش تلاش می کند.

 

جهت حفظ نقش علمی دانشگاه در هر دو جنبه کمی و کیفی تحقیقات علمی، کتابخانه دانشگاه EMU تلاش می کند تا تمام امکانات و فرصت های لازم در روند انجام تحقیقات و دسترسی به اطلاعات را برای تمامی دانشجویان و اعضای هیات علمی ایجادکند. آماده کردن دانشجویان برای حرفه و شغل آتی شان و نیز آماده سازی آن ها برای زندگی، بخشی از اهداف دانشگاه است. دراین راستا، کتابخانه دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس، تمام تلاش خود را انجام می دهد تا دانشجویان دانشگاه بتوانند تمام اطلاعات را در یک فضای سیستماتیک بدست آورند تا بدین ترتیب در آموزش جوانان مشتاقی که آموخته اند که چگونه باید بیاموزند و علاقه مند هستند به پژوهش و قادر به تولید دانش بر اساس دانش های بدست آمده می باشند، همکاری و همیاری کند.

 

اعتقاد دانشگاه EMU قبرس برآن است که توسعه علمی یک منفعت جهانی است. بر همین اساس کتابخانه دانشگاه بطور فعالانه با منابع اطلاعاتی دیگر مؤسسات همکاری دارد و تا آنجا که میسر باشد منابع کتابخانه را با دنیا سهیم می نماید. این همکاری سبب می شود تا انتشارات دانشگاه EMU را در سراسر نقاط جهان شاهد باشیم، در حالی که همزمان بدست آوردن اطلاعات در دسترس دیگر منابع را نیز آسانتر می سازد.

 

با رویکرد افزایش سواد اطلاعاتی و گسترش عادت یادگیری مادام العمر در جامعه، مجموعه منابع کتابخانه نه تنها برای جامعه دانشگاهیان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس شمالی ، بلکه در دسترس عموم مردم است. کتابخانه دانشگاه EMU، همچنین معتقد به اصل: هدف رسیدن به قله کیفیت است می باشد و هدف کلی کتابخانه این است که یکی از بهترن منابع اطلاعاتی در کشور و منطقه باشد.

قسمت پرسش و پاسخ. سوال خود را بپرسید