واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

این سامانه متعلق به نمایندگی رسمی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس است. خدماتِ این واحد شامل اخذ پذیرش دانشگاه EMU و بورسیه برای داوطلبان ایرانی رایگان است.

داوطلبان ایرانی که جهت تحصیل در قبرس، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی اَرشد و داروسازی بصورت مستقیم از طریق این سامانه اقدام به اخذ پذیرش نمایند، مشمول دریافتِ بورسیّه  50 درصدی دانشگاه EMU برای کلّ دوران تحصیل در قبرس می شوند. ( داروسازی بورسیه 50% ، 25% و 0% ) ، (پزشکی بدون بورسیه)

ما از موسسات اعزام دانشجو و همچنين دانشجويان هزينه اي جهت اعطاي پذيرش و بورسيه دريافت نميكنيم اگر موسسات از دانشجويان و داوطلبان هزينه اي دريافت كنند ما مسئوليتي درباره اين موضوع نداريم.

http://www.emu-edu.com/files/up/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20EMU%20-%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3.jpg

مدارک خود را به این ایمیل ارسال کنید ، پیغام اتوماتیک و نامه پذیرش به شما ایمیل خواهد شد:info@emu-edu.com

شهریه تحصیل در قبرس در مقطع لیسانس

 

 

شهریهء هر ترم برای سالتحصیلی 2016-2015 به احتساب بورسیه 50% بورسیه تحصیلی

واحد نمایندگی رسمی دانشگاه EMU برای داوطلبان ایرانی. جهت اخذ پذیرش با این وب سایت مراجعه کنید

WWW.EMU-EDU.COM

قسط چهارم
قسط سوم
قسط دوّم
قسط اول

پرداخت اقساطی

پرداخت نقدی

دانشکده

05/01/2016

07/12/2015

05/11/2015

زمان ثبت نام

750 دلار

750 دلار

750 دلار

1287 دلار

3537 دلار

3285 دلار

مهندسی

565 دلار

565 دلار

565 دلار

991.50 دلار

2686.5 دلار

2497.5 دلار

معماری

565 دلار

565 دلار

565 دلار

991.50 دلار

2686.5 دلار

2497.5 دلار

علوم آموزش

455 دلار

455 دلار

455 دلار

839.55 دلار

2204.5 دلار

2052.25 دلار

تجارت و اقتصاد

455 دلار

455 دلار

455 دلار

839.55 دلار

2204.5 دلار

2052.25 دلار

مدیریت

455 دلار

455 دلار

455 دلار

839.55 دلار

2204.5 دلار

2052.25 دلار

ارتباطات

455 دلار

455 دلار

455 دلار

839.55 دلار

2204.5 دلار

2052.25 دلار

توریسم و گردشگری

455 دلار

455 دلار

455 دلار

839.55 دلار

2204.5 دلار

2052.25 دلار

فن آوری و اطلاعات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.emu-edu.com/files/up/emu%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg

قسمت پرسش و پاسخ. سوال خود را بپرسید