واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

این سامانه متعلق به نمایندگی رسمی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس است. خدماتِ این واحد شامل اخذ پذیرش دانشگاه EMU و بورسیه برای داوطلبان ایرانی رایگان است.

داوطلبان ایرانی که جهت تحصیل در قبرس، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی اَرشد و داروسازی بصورت مستقیم از طریق این سامانه اقدام به اخذ پذیرش نمایند، مشمول دریافتِ بورسیّه  50 درصدی دانشگاه EMU برای کلّ دوران تحصیل در قبرس می شوند. ( داروسازی بورسیه 50% ، 25% و 0% ) ، (پزشکی بدون بورسیه)

ما از موسسات اعزام دانشجو و همچنين دانشجويان هزينه اي جهت اعطاي پذيرش و بورسيه دريافت نميكنيم اگر موسسات از دانشجويان و داوطلبان هزينه اي دريافت كنند ما مسئوليتي درباره اين موضوع نداريم.

http://www.emu-edu.com/files/up/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20EMU%20-%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3.jpg

مدارک خود را به این ایمیل ارسال کنید ، پیغام اتوماتیک و نامه پذیرش به شما ایمیل خواهد شد:info@emu-edu.com

 

 

 

لیست رشته های مقطع دکتری در دانشگاه مدیترانه شرقی

نام انگلیسی

نام فارسی

ردیف

PhD in English Language Teaching
دکتری آموزش زبان انگلیسی

1

PhD in Tourism Management
دکتری مدیریت توریسم

2

PhD in Finance
دکتری مدیریت مالی

3

PhD in Business Administration
دکتری مدیریت بازرگانی(DBA)

4

PhD in Economics 
دکتری اقتصاد

5

PhD in International Relations
دکتری روابط بین الملل

6

PhD in Electrical & Electeronic Engineering
دکتری مهندسی برق و الکترونیک

7

PhD in Civil Engineering
دکتری مهندسی عمران

8

PhD in Mechanical Engineering
دکتری مهندسی مکانیک

9

PhD in Computer Engineering
دکتری مهندسی کامپیوتر

10

PhD in Industrial Engineering 
دکتری مهندسی صنایع

11

PhD in Mathematics
دکتری ریاضی محض

12

PhD in Aplied Mathematics & Computer Science
دکتری ریاضی کاربردی وعلوم کامپیوتر

13

PhD in Physics 
دکتری فیزیک

14

PhD in Chemistry
دکتری شیمی

15

PhD in Architecture
دکتری معماری

16

PhD in Communication & Media Studies
دکتری علوم ارتباطات و رسانه

17

 

 

 

 

 

قسمت پرسش و پاسخ. سوال خود را بپرسید


ابراهیم زاده
1 - آیا دانشگاه ای ام یو در مقطع دکترای حقوق دانشجو می پذیرد؟
2 - در صورت مثبت بودن پاسخ ، تدریس دکترای حقوق به چه زبانی است؟
3 - آیا به زبان عربی هم تدریس می شود؟ در چه رشته و مقطعی؟
4- آیا با ارائه مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی می توان در مقطع دکترای حقوق ثبت نام کرد؟