واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN واحد رسمی نمایندگی دانشگاه EMU در قبرس/ PARVIZIAN

این سامانه متعلق به نمایندگی رسمی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس است. خدماتِ این واحد شامل اخذ پذیرش دانشگاه EMU و بورسیه برای داوطلبان ایرانی رایگان است.

داوطلبان ایرانی که جهت تحصیل در قبرس، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی اَرشد و داروسازی بصورت مستقیم از طریق این سامانه اقدام به اخذ پذیرش نمایند، مشمول دریافتِ بورسیّه  50 درصدی دانشگاه EMU برای کلّ دوران تحصیل در قبرس می شوند. ( داروسازی بورسیه 50% ، 25% و 0% ) ، (پزشکی بدون بورسیه)

ما از موسسات اعزام دانشجو و همچنين دانشجويان هزينه اي جهت اعطاي پذيرش و بورسيه دريافت نميكنيم اگر موسسات از دانشجويان و داوطلبان هزينه اي دريافت كنند ما مسئوليتي درباره اين موضوع نداريم.

http://www.emu-edu.com/files/up/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20EMU%20-%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%20-%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3.jpg

مدارک خود را به این ایمیل ارسال کنید ، پیغام اتوماتیک و نامه پذیرش به شما ایمیل خواهد شد:info@emu-edu.com

دانشکده ارتباطات و علوم رسانه دانشگاه مدیترانه شرقی، برنامه های تحصیلات تکمیلی مبتنی بر رساله و پایان نامه را برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم رسانه و ارتباطات ارائه می دهد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات جهانی، تأثیر عمیقی بر رابطه بین نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سراسر جهان داشته است و همانا روند تأثیر ارتباطات و علوم رسانه بر نهادها و ارتباطات اجتماعی با یک نرخ افزایشی در آینده قابل پیش بینی است. و این باعث می شود تا ضرورت پیدا کند که دانشجویان به طور حرفه ای و فکری آماده شوند تا به راحتی بتوانند به چالش های ناشی از این تحولات جاری پاسخگو باشند.

ما بر این باوریم که دانشکده علوم ارتباطات و رسانه در دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس (EMU)، به طور فعالانه ای کمک می کند برای شکل دادن به جامعه انسانی آینده، برای بورس تحصیلی دانشگاهی، برای ایجاد محیط مطلوب زندگی، و برای شبکه های ارتباطی که نسبت به دیگران و محیط اطراف مسئول هستند و برای حمایت از تنوع فرهنگی در سراسر جهان.

در راستای این چشم انداز، هدف برنامه تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری) در رشته علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه EMU قبرس، این است که دانشجویان اصول دانش حرفه ای و تئوری که آنها به منظور تعامل مؤثر، اخلاقی و مسئولانه در عصر ارتباطات و اطلاعات به آن نیاز دارند را آموزش ببینند.

علایق پژوهشی دانشکده علوم رسانه و ارتباطات دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU):

روزنامه نگاری، رادیو، تلویزیون، فیلم، روابط عمومی، تبلیغات، فناوری رسانه، رسانه های جمعی، نظریه ارتباطات، مطالعات فرهنگی، مطالعات انتقادی، تحقیقات کمی یا کیفی، مطالعات مخاطب، بازاریابی، رسانه های جدید.

 

 

 

http://www.emu-edu.com/files/up/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3.jpg

 

قسمت پرسش و پاسخ. سوال خود را بپرسید